Disclaimer

Uphill Vakantiehuizen besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor evidente onjuistheden of fouten. Geconstateerde fouten en onjuistheden zullen zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd.

Deze website bevat hyperlinks naar websites anders dan www.uphill.nl. Alle hyperlinks naar andere dan voornoemde websites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. Uphill Vakantiehuizen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

Reproductie en/of distributie van (delen van) deze website is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van Uphill Vakantiehuizen . Het gebruik van naam en merk Uphill Vakantiehuizen is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van Uphill Vakantiehuizen.

UpHill Vakantiehuizen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Op alle via deze website door Uphill Vakantiehuizen aangeboden vakantieaccommodaties en aanverwante zaken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.